Coaching voor motivatieproblemen 

 

Lukt het jou niet om je aan je planning te houden? Lukt het steeds niet om je doelen te bereiken en is je motivatie ver te zoeken? Bij Stan-coaching gaan we jou helpen om de juiste drive te vinden om je doelen te behalen. Motivatie is namelijk te stimuleren en te leren! 

Hoe fijn zou het zijn als je weer gemotiveerd bent om je doel te behalen en trots te zijn op jezelf.

 

We gaan jouw krachten eerst naar boven halen en kijken hoe we deze kunnen inzetten in het traject. We gaan actieve werkvormen gebruiken om de vertaalslag te maken naar de hulpvraag. Dit doen we door verschillende sport en spelactiviteiten in te zetten. Je zult ook opdrachten krijgen die je thuis of op school kan uitvoeren. Zelfvertrouwen is van groot belang in dit traject en hier zullen we ook veel aandacht aan besteden. Vertrouwen in het eigen kunnen, maar ook vertrouwen in jezelf. Als je gelooft in de haalbaarheid van doelen, kun je gemotiveerder raken. 

 

Ervaring: 

Stan-coaching heeft al meerder jongeren/kinderen geholpen met hun motivatieproblemen. Eigenlijk komen motivatieproblemen overal wel in terug. Om deze reden zijn we erg ervaren in deze tak. Motivatie is een proces dat veel aandacht nodig heeft en daar staan wij voor! 

Bij lastige vraagstukken hebben wij een gedragswetenschapper die ons kan assisteren waar nodig. 

 

Stan-coaching richt zich op: 

  • Het bewust worden van gedragspatronen
  • Persoonlijk groeiplan inzichtelijk maken (stapsgewijs) 
  • Motiverende gedachten 
  • Effectief en actief inzetten van talenten
  • Emotieregulatie 
  • Sociale vaardigheden
  • Zelfreflectie