Visie 

 

Wij geloven dat leren een proces is dat aandacht en hulp nodig heeft. Onze visie is dat mensen het beste leren door hun krachten (sterke eigenschappen) in te zetten en door ze te activeren. Jongeren/kinderen zijn het beste te activeren wanneer ze bezig zijn met dingen die ze leuk vinden, bij ons sport en spel. Activeren is een belangrijke pilaar bij Stan-coaching, door de jongeren te activeren geloven we ze meer te kunnen motiveren en ze actiever te laten werken aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Wij geloven dat een ieder de juiste keuze kan maken, als ze maar de juiste kennis en/of inzichten hebben. 

 

 

Uitgangspunten van Stan-coaching

  • Leren is een proces waarin eenieder zijn behoefte anders is. 
  • Iedereen is gelijkwaardig, ook als ze ongelijkwaardig zijn. 
  • Activerende werkvormen zorgen voor een actieve deelname aan het traject.
  • Bewust handelen en kunnen reflecteren is de kerngedachte van leren.

 

Wat is coaching? 

Bij coaching gaan we kijken naar jouw trap van persoonlijke ontwikkeling. Door activerende oefeningen en gesprekken gaan we deze ontwikkeling zo positief mogelijk proberen te bevorderen. De coach is een maatje maar ook begeleidende/sturende factor in het traject. Jullie kunnen elkaar altijd vertrouwen en zijn open en eerlijk naar elkaar. Jullie stellen samen doelen op en bedenken samen hoe deze worden vormgegeven. Jij zal de eigenaar zijn over het traject en de coach zal je in dit traject begeleiden en opvangen. 

 

De coach ondersteund jou door: 

  • Gesprekstechnieken te gebruiken en/of vragen te stellen die je tot nieuwe inzichten brengen. 
  • Gebruik te maken van activerende werkvormen.
  • Gebruik te maken van theoretische modellen en/of methodieken.
  • Gebruik te maken van rollenspellen en/of creaties.
 

Werkwijze

 

Bij Stan-coaching werken we in 4 fases. Deze fases bestaan uit de volgende onderdelen:

 

1. Voorfase = Vertrouwen creëren staat centraal in de voorfase en in het begin van de veranderfase. Deze fase kunnen we ook weer onderverdelen in een aantal facetten die hier worden behandelt, namelijk: 1. Kennismakingsgesprek 2 Hulpvraag blootleggen 3 Achtergrondinformatie verzamelen 4. Doelen stellen. 5. begeleidingsplan maken, bespreken en eventueel aanpassen. 

 

2. Veranderfase = In de veranderfase gaan we de ´weg´ naar ons doel inzichtelijk maken.  Dit doen we door de tredens van de trap van eigen ontwikkeling uit te werken. Aan de hand van deze stappen gaan we activerende werkvormen inzetten om een vertaalslag te maken en eigenschappen te trainen die nodig zijn om onze tredens van eigen ontwikkeling te behalen. Door dit ontwikkelings inzicht te bieden aan de jongeren kunnen ze bewuster hun doelen nastreven en realistische stappen nemen om dit te bereiken. Bewustwording creëren over hun eigen ontwikkeling met de nodige winsten en risico´s en de te maken stappen, zijn een kerngedachte in deze fase. In de veranderfase gaan we ook de nadruk leggen op motivatie. We leggen twee onderdelen hier bloot: Het nut en de noodzaak van het plan. Door deze twee goed te behandelen kunnen we een sterke intrinsieke motivatie stimuleren. Ook leggen we de nadruk mij het eigenaarschap van de cliënt, door de cliënt zeggenschap te geven in alles wat we behandelen en hem/haar verantwoordelijk te maken voor het traject kunnen we motivatie nog meer stimuleren en hierdoor kan de cliënt ook meer verantwoordelijk voelen voor zijn eigen weg naar ontwikkeling. 

 

3. Afbouwfase = De afbouwfase heeft als kerngedachte dat we afbouwend werken naar zelfstandigheid. Dit door bepaalde hulpmiddelen af te bouwen en te werken aan zelfregulerende hulpmiddelen die bruikbaar zijn zonder de coach te betrekken. De cliënt wordt gestimuleerd en gemotiveerd om dit ook zelfstandig aan te kunnen. Het geloven in het eigen kunnen is hier van groot belang, als de cliënt het vertrouwen in eigen kunnen heeft kan het afbouwen beginnen in kleine stappen. Het einddoel is hier dat de cliënt bepaalde hulpmiddelen zelfstandig kan inzetten voor zijn hulpvraag. 

 

4. Nazorgfase = In deze fase hebben we wekelijks nog telefonisch contact over de gang van zaken en de voortgang m.b.t. het zelfstandig werken aan het traject. Deze fase is bedoeld om steun te bieden aan de cliënt en te motiveren als het lastig wordt.